Postzegelafstempeling Eperon d’Or

Het stadsbestuur van stad Izegem, schonk 500 postzegels Eperon d’Or (uitgegeven in 2008) voor de postzegelafstempeling die doorging ter gelegenheid van het groot openingsfeest in het weekend van 3 tot 5 november 2017.

Voor de aankoop van de postzegelstempel kon VIM rekenen op een zeer vlotte samenwerking met de Izegemse Postzegelclub.

De postzegelafstempeling ging door op 4 november 2017 in het museum. 

Merkwaardig is de stempel met datum 09/01/2016. Deze stempel was bedoeld voor de officiële opening begin 2016, maar werd wegens de latere opening niet gebruikt.

Bij die gelegenheid werd een set van drie “MyStamps” van Eperon d’Or uitgegeven, samen met de Izegemse Postzegelclub.