Erfgoedcafé “Omtrent Eduard Dierick” – grondlegger Izegemse schoennijverheid

Flyer erfgoedcafé Eduard-Dierick

Op 13 oktober 2018 nodigden de ‘Vrienden van de Izegemse Musea’(VIM), stadsmuseum ‘Eperon d’Or’ en ‘Heemkring Ten Mandere’ iedereen uit op het eerste erfgoedcafé.

Tijdens die namiddag werd de figuur van Eduard Dierick belicht.

Eduard Dierick is de grondlegger van de Izegemse schoenenindustrie en ooit werd er geopperd om een monument voor hem op te richten. Dit is er helaas nooit van gekomen. Het VIM-bestuur pleitte ervoor om deze figuur niet zomaar te laten vallen en daarom werd er een herdenkingssteen gemaakt die nu zijn graf siert.

Eduard Dierick herinneringsplaat

Na het onthullen van die steen door schepen voor cultuur Kurt Himpe kwam Marlou Browaeys aan het woord. Zij onderhield het talrijk opgekomen publiek met haar voordracht over de reconstructie van de huwelijksschoenen van Eduard Dierick.

Ondervoorzitter van heemkring Ten Mandere, Bart Blomme, mocht dan de figuur zelf belichten. Hij deed dat aan de hand van de twee bijdragen die in het laatste nummer van Ten Mandere verschenen waren. Eerst baseerde hij zich op de bijdrage van de Izegemse genealoog Bertrand Nolf om vervolgens enkele wetenswaardigheden over Dierick toe te lichten.

Schoenen Eduard Dierick

De Vrienden van de Izegemse Musea lieten een herinneringsplaat maken en legden die vlak voor zijn graf, op de vooravond van Allerheiligen 2018.