Erfgoedcafé “Burgemeester Valère Vanden Bogaerde”

Wellicht is burgemeester Valère Vanden Bogaerde (Izegem, 9 mei 1855-Izegem, 21 oktober 1904) de meest invloedrijke burgemeester geweest van onze stad. Hij was gehuwd met de Oostendse Marie Jean. Beiden waren afkomstig uit rijke families. Valère Vanden Bogaerde werd in 1895 gemeenteraadslid en op het einde van dit jaar werd hij reeds schepen. Tijdens die periode ijverde hij voor de oprichting van een elektriciteitcentrale op het Papeveld in de later genoemde (Prins) Albertlaan.

Erfgoedcafe Valere Vanden Bogaerde

Beroepshalve was hij industrieel. Samen met Pierre Carpentier uit Wingene beheerde hij een brouwerij. Daarnaast was hij tijdens de schoolstrijd lid van het katholiek schoolcomité, voorzitter van de Belgische Boerenbond in West-Vlaanderen, stichtend voorzitter van het Werk van de werkmanswoonsten in het arrondissement Roeselare, voorzitter van de Izegemse bouwmaatschappij ‘Eigen Huis’, majoor van de burgerwacht, voorzitter van de Bank Delaere, voorzitter van de Izegemse Jockey-club, voorzitter van de Stadsfanfaren, enz..

Hij werd op 3 juli 1900 burgemeester. Voordien was hij tussen 1891 en 1900 provincieraadslid. Op 27 mei 1910 werd hij tot aan zijn overlijden volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Roeselare-Tielt. Eén van zijn hoogtepunten in zijn politieke carrière was op 8 augustus 1901 toen Prins Albert (de latere koning Albert) op 22 september Izegem bezocht. Tijdens zijn burgemeesterschap kende Izegem een sterke industriële bloei. De oprichting van de elektriciteitscentrale was daar een belangrijke motor voor. Door de oprichting van de Heilig-Hartparochie breidde Izegem uit in westelijke richting. De straten Onze-Lieve-Vrouwstraat, Sint-Crispijnstraat, C. Ameyestraat en zo verder werden onder zijn bestuur gerealiseerd. Er kwamen heel wat typische werkmanswoningen in deze buurt. Hij was tevens grootgrondbezitter en had vele eigendommen in Izegem: de gronden rondom Wallemote en Wolvenhof, maar ook op de Winkelhoek, vele herbergen in Izegem, Kachtem en Emelgem en woningen en gronden in de gemeenten Ardooie, Rumbeke, Ooigem, Sint-Eloois-Vijve en Moorsele. Hij stierf op 49-jarige leeftijd en zijn echtgenote was hem reeds vooraf gegaan. De erfenis onder zijn 4 kinderen (dochtertje Lucille was al overleden en alleen Suzanne was meerderjarig) werd geschat op meer dan 2.7 miljoen fr. (€ 66 931.36). Heel veel als je weet dat een werkmanswoning met grond in diezelfde periode 2500 fr. (€ 61,97) kostte. Terecht besliste de gemeenteraad in 1910 om het verlengde van de Baron de Pélichystraat de naam Burgemeester Vanden Bogaerdelaan te geven.