We vieren dat met een spectaculair grill festijn van de Burning Butchers op zondagmiddag 4 september 2022 om 12u. Leden en nieuwe leden zijn van harte welkom!
Wat bieden we aan?

We blijven in de onmiddellijke nabijheid van Eperon d’Or, in open lucht, op het plein ernaast. We hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn maar voorzien in elk geval tentendaken. Parkeergelegenheid  is er voor ingeschrevenen bij de buren op de parking van Vandemoortele/Cargill.

Praktisch
Deelnameprijs € 35 p.p.

Het verschuldigde bedrag volgens het aantal deelnemers overschrijven op rekening BE40 0688 9620 6063  met vermelding van de namen + ’t Festijn.